Aggredissa etsitään ratkaisuja

Aggredi rohkaisee tarkastelemaan elämää uudella tavalla, hahmottamaan omia toiveita ja sitoutumaan konkreettisiin tavoitteisiin. Aggredissa etsitään ratkaisuja väkivallasta irtautumiseen.

Merkityksellistä ei ole se, mitä olet tehnyt vaan se, mitä aiot tehdä tulevaisuudessa.

Periaatteet

Aggredissa voit keskustella luottamuksellisesti puolueettomalla maaperällä. Tarkoitus ei ole kertoa sinulle, mikä on oikein tai mikä on väärin. Aggredissa voit kertoa oman tarinasi ilman seurausten pelkoa.

Kohtaamisten kulmakivinä ovat aina puolueettomuus, kunnioitus, tuomitsemattomuus ja luottamus.

Kenelle?

Työmuoto on suunnattu 18–49-vuotiaille kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille. Aggredi Satakunnassa ja Aggredi Pohjois-Suomessa asiakkaiksi otetaan 18–65-vuotiaita. Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden kanssa työskennellään, kun kyseessä on ehdotonta vankeusrangaistusta suorittava tai vakavaa väkivaltarikosta suunnitteleva henkilö.

Asiakkaitamme ovat:

  • kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneet
  • vakavasti väkivallalla oireilevat henkilöt
  • koulu- tai joukkosurmaa tai vakavaa väkivaltarikosta suunnittelevat henkilöt (fantasiapohjainen väkivalta)
  • rikollisista ryhmittymistä irtautuvat sekä heidän lähipiirinsä

Lisäksi työhömme kuuluu:

  • ääriajatteluun liittyvä, uskonnolla, ideologialla tai kulttuurillisesti perusteltu väkivalta

Emme työskentele seksuaalirikoksiin syyllistyneiden asiakkaiden kanssa. Myöskään puhtaasti lähisuhdeväkivaltaan syyllistyneet  asiakkaat eivät kuulu kohderyhmäämme.

Uusia näkökulmia

Saat tilaisuuden valottaa maailmaasi työntekijöiden kanssa keskustellen. Työskentelyn edetessä totuutena pidetyt asiat voivat määrittyä uudelleen useita kertoja ja saada uusia merkityksiä.

Keskustelua eivät määrää aiemmat tapahtumat tai totuuden määrittelyt, tavoitteena on löytää uusia näkökulmia.

Ei miksi, vaan miten

Esimerkiksi asiakkaan päällimmäisenä motivaationa voi olla se, ettei hän halua joutua vankilaan. Silloin keskeinen kysymys ei ole, miksi hän käyttäytyy väkivaltaisesti, vaan miten hän voi välttää vankeustuomion.

Asiakkaat nimeävät herkästi väkivallan syyksi hermojen menettämisen tai päihteiden käytön. Väkivallan syiden sijaan on kuitenkin hedelmällisempää pohtia keinoja ratkaista tilanteita ilman väkivaltaa.

Uusi identiteetti auttaa irti väkivallasta

Aggredissa käydään läpi asiakkaan erilaisia rooleja. Monesti merkittävin syy väkivaltakierteestä irtaantumiseen on se, että asiakas alkaa nähdä itsensä muuna kuin väkivaltarikollisena – esimerkiksi perheenisänä tai opiskelijana.

Työskentelyn tavoitteena on, että uusien näkökulmien kautta asiakkaalle alkaa muodostua uusi identiteetti, joka ei ole sidoksissa siihen kontekstiin, jossa asiakas normaalisti käyttää väkivaltaa.

Uuden roolin myötä väkivallan merkitys vähenee ja väkivallan käyttäminen muuttuu ristiriitaiseksi. Väkivalta ei enää palvele uutta identiteettiä, vaan siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Ota yhteyttä

Ota ensimmäinen askel: Soita Aggrediin ja sovi tapaaminen työntekijöidemme kanssa. Puhelun aikana arvioimme kanssasi Aggredi-prosessin sopivaa aloitusta.

Aggredi toimii Helsingissä, Kuopiossa, Porissa, Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Pohjois-Suomessa.

Voit hakeutua minkä tahansa Aggredi-palvelun piiriin, kotipaikkakunnasta riippumatta.

Hae apua väkivallasta irtautumiseen!