Rikollisista


ryhmistä


irtautuminen


Rikollisista ryhmittymistä irtautuminen perustuu irtautujatyössä vapaaehtoisuuteen, täyteen luottamukseen ja turvallisuuteen.

Pimeä rappukäytävä, jonka yläpäädyssä on valoisaa.

Rikollisista ryhmittymistä irtautuville järjestetään irtautujatyötä kaikkialla Suomessa yhteistyössä Aggredin, Keskusrikospoliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Irtautujatyötä tehdään aina rikollisista ryhmistä irtautuvan henkilön tarpeista ja tilanteesta riippuen. Kokemus on osoittanut, että kahden eri viranomaistoimijan sekä järjestön yhteistyöllä voidaan vastata kattavimmin irtautujan yksilöllisiin tarpeisiin riippumatta asiakkaan asuinpaikasta ja elämäntilanteesta. Irtautujan on myös halutessaan mahdollista työskennellä vain yhden toimijan kanssa.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä ja keskustelemme mielellämme sinulle sopivista vaihtoehdoista.

Aggredi – Irtautujien sekä heidän läheistensä psykososiaalinen tuki

Petri Salakka
041 448 9849
petri.salakka@aggredi.fi

Riku Aalto
050 353 8996
riku.aalto@vs-sininauha.fi

Perttu Honkanen
043 201 3297
perttu.honkanen@aggredi.fi

Miika Mehmet
044 901 6470
miika.mehmet@aggredi.fi

Rikosseuraamuslaitos – Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaina olevat irtautujat

Sami Peltovuoma
050 442 0916
sami.peltovuoma@om.fi

Aki Lusenius
040 590 0780
aki.lusenius@om.fi

Keskusrikospoliisi / Siviilissä olevat irtautujat ja heidän läheisensä

Keskusrikospoliisin Exit-toiminto
exit.krp@poliisi.fi (arkisin)
päivystysnumero 24/7
050 462 6435

Irtautujatyön eettiset periaatteet

Asiakkaan ja lähipiirin turvallisuus on ensisijaista

Sinulle luodaan mahdollisuus olla yhteydessä viranomaisiin ja Aggrediin turvallisessa ympäristössä. Turvallisuutesi arviointi ja mahdolliset turvallisuusjärjestelyt voidaan aloittaa välittömästi.

Kaikki työ perustuu luottamukseen

Tietojasi tai keskustelujasi viranomaisten kanssa ei tallenneta viranomaisten tietojärjestelmiin ja niistä tietävät vain viranomaispuolen Exit-työntekijät. Aggredi ei kirjaa sinusta mitään tietoja. Irtautujatyössä sinulle ei anneta katteettomia lupauksia.

Tietoja vaihdetaan irtautujatyön toimijoiden kesken vain sinun suostumuksellasi

Aggredin ja viranomaisten kesken ei vaihdeta sinua koskevia tietoja ilman sinun suostumustasi.

Pyrimme ainoastaan irtautumisen tukemiseen

Irtautujatyössä on aito auttamispyrkimys, eikä sen tehtävänä ole selvittää vankilaturvallisuuteen tai rikostutkintaan liittyviä asioita.

Irtautujan kanssa ei keskustella hänen tai muiden tekemistä rikoksista

Irtautujatyö ei ole viranomaisten tiedonhankintaa eikä tietolähdetoimintaa, eikä se siksi aiheuta rikosoikeudellisen syytteen vaaraa rikollisryhmille. Tällä suojelemme sinua ja lähipiiriäsi.

Irtautuminen on aina vapaaehtoista

Sinulle tarjotaan tukea irtautumiseen, mutta lopullisen päätöksen toiminnan aloittamisesta teet yhdessä kaikkien osapuolten kesken. Asiakkuutesi voidaan myös päättää yhden osapuolen toiveesta milloin tahansa ilman jälkiseuraamuksia. Voit olla yhteydessä kaikkiin osapuoliin matalalla kynnyksellä ilman sitoutumista työskentelyn aloittamiseen.

Irtautuminen ei vaikuta rikosoikeudellisiin vastuisiin

Keskusrikospoliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen työntekijät toimivat virkavastuulla ja ovat siten velvollisia puuttumaan havaittuihin lainrikkomuksiin. Aggredi toimii hoitoeettisin perustein eikä ole ilmoitusvelvollinen jo tehdyistä rikoksista.